Doktorandutbildning

Biologiska sektionen vid Uppsala universitet är en världsledande forsknings och utbildningssektion som attraherar forskare och studenter from hela jorden. Forskningen på sektionen är en väsentlig del av doktorandutbildningen och kurserna som ges på sektionen. Doktorandkurser ges av alla tre forskningsinstitutionerna.

Forskarutbildningskommittéer

Cell- och molekylärbiologi

Sandra Kleinau, Studierektor för forskarutbildningen

Ekologi och genetik

Anssi Laurila (Animal Ecology, chair)
Peter Eklöv (Limnology)
Sophie Karrenberg  (Plant Ecology and Evolution)
Robert Ekblom (Evolutionary Biology)
Karl Grieshop (Animal Ecology, student representative)
Jovana Kokic (Limnology, student representative)

Organismbiologi

Se IOB:s hemsida