Utbildning

Biologiska sektionen utbildar biologer med vitt skilda inriktningar såsom cellbiologi, ekologi, evolution, immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, naturvård, strukturbiologi, systematik, toxikologi, etc. Sektionen utbildar civilingenjörer med inriktning mot bioteknik och bioinformatik, samt lärare i biologi och naturkunskap. Utbildningen vid biologiska sektionen sker på flera olika nivåer, från kandidatnivå till doktorandnivå. Sektionen ger även uppdragsutbildning inom biologiområdet.

Grundutbildning

IBG (Institutionen för biologisk grundutbildning) organiserar all grundutbildning inom biologi, bioteknik och bioinformatik vid Uppsala universitet. På IBG kan du läsa allt från nybörjarkurser i biologi till fördjupningskurser inom avancerade specialområden, inom Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi, Kandidatprogrammet i miljövetenskap, Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik samt masterprogram i biologi (med 9 inriktningar), tillämpad bioteknik, molekylär bioteknik och bioinformatik.

Gå till IBG:s hemsida

Forskarutbildning

Biologiska sektionen vid Uppsala universitet är en världsledande forsknings och utbildningssektion som attraherar forskare och studenter from hela jorden. Forskningen på sektionen är en väsentlig del av doktorandutbildningen och kurserna som ges på sektionen. Doktorandkurser ges av alla tre forskningsinstitutionerna.

Läs mer om forskarutbildning