Introduktion till doktorandstudier

Den här kursen ges nästa gång 9-13 november och den 17 november 2020.

Schema för höstkursen 2020

Kontakt: Peter Eklöv, peter.eklov@ebc.uu.se

Målgrupp: Alla doktorander i biologi, framför allt förstaårsdoktorander. Vi önskar att handledare ser till att alla nya doktorander får information om den här kursen. Det tar ett tag innan nya doktorander finns på e-postlistor. Vi har också nya doktorander som arbetar vid Södertörn men är registerade i Uppsala och det är inte säkert att de finns på e-postlistorna i Uppsala.

Kursinnehåll

  • Organisation, studieplan, personal och funktioner på biologins institutioner, säkerhet, administrativa rutiner, etc.
  • En översikt över forskningen och forskningsanläggningar vid EBC och BMC, inklusive den botaniska trädgården, Evolutionsmuseet, Scilifelab och fältstationer
  • Bibliotekstjänster och littartursökningar
  • Arbete som lärarassistent
  • Populärvetenskap
  • Hur man skriver en ansökan
  • God vetenskaplig sed
  • Vetenskapsfilosofi

Organisation: För att erhålla 3 hp (ECTS) behöver du delta i heldagarna och vara en aktiv del av diskussionerna om forskningsetik och vetenskapsfilosofi. Du behöver också genomföra kursens Wikipedia-uppgift.

Kurslitteratur: Läroboken (Okasha S 2002. Philosophy of Science. A very short introduction. Oxford University Press) handlar inte uttryckligen om biologi, men de grundläggande resonemangen gäller vetenskap i allmänhet. 

När det gäller vetenskapsfilosofidelen kommer du behöva läsa läroboken som utgör grund för diskussionerna. Det betyder att du behöver börja läsa innan kursstart. Registrerade deltagare kommer att få boken, läsinstruktioner och seminariefrågor gratis några veckor innan kursstart. Det kommer också att skickas ut lite övrigt läsmaterial innan kursstart.  

Läsinstruktioner för vetenskapsfilosofi

Om du blir sjuk och missar något tillfälle under vetenskapsfilosofin behöver du skriva en kort uppsats om det ämne som diskuterades. 

Senast uppdaterad: 2021-10-20