Kurser för doktorander

Forskarutbildning

Kontinutiet i utbildningen är en grundläggande del i doktorandstudier och doktorander kan läsa en stor mängd olika kurser efter överenskommelse med sin handledare och studierektor. Antalet poäng som krävs för en licentiat- eller doktorsexamen utgår från studieplaner för varje ämne; kurserna doktoranderna ska läsa bestäms i den indivudella studieplanen. 

Forskarutbildning

Kontinuerlig utbildning är en viktig del av doktorandstudierna och det finns en uppsjö olika kurser för doktorander att läsa efter samråd med handledare och studierektor. Det antal poäng som krävs för en licentiat- eller doktorsexamen bestäms av studieplanerna för varje ämne; kurserna som studenterna måste läsa bestäms av den individella studieplanen. 

Det finns tre obligatoriska kurser för alla doktorander i biologi.

Obligatoriska kurser

Övriga Kurser

Kurser som erbjuds av biologiska sektionen:

Det finns ett antal kurser för doktorander som erbjuds vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) och vid Biomedicinskt centrum (BMC) av de tre forskningsinstitutionerna inom den biologiska sektionen. 

Fler kurser i Uppsala och på andra lärosäten:

Scilifelab erbjuder många populära kurser för doktorander, som främst handlar om metoder för våtlab och bioinformatik. Kontrollera sidan regelbundet för uppdateringar. 

Det finns ett antal kurser som erbjuds av den Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet.

Några övriga erbjudanden:
Workshops i genomik - Cesky Krumlov
Forskarskola i Genomisk ekologi - Lunds universitet
EMBO-kurser
Avancerade kurser i forskningspraktik - Marine Biological Laboratory i Woods Hole
Kurser vid Cold Spring Harbour Laboratory

snabbkurser

Forskarskolan i biologi uppmuntrar forskare att erbjuda korta snabbkurser inom olika intresseområden som ett komplement till de befintliga kurserna för doktorander där de kan få högskolepoäng. Tanken är att erbjuda specialiserad utbildning för olika behov i workshop-format under 1-2 dagar med en förenklad organisation ledda av experter som kan tänka sig dela med sig av sin kunspak "gratis" (från doktorander till professorer). Detta kan vara väldigt nyttigt för post-docs som behöver svåråtkomlig utbildning för att vara konkurrenskraftiga inom akademin. 

Forskarskolan kan erbjuda organisatorisk hjälp och stöd med allt från att nå ut till studenter, hjälp med registrering eller hjälp med att boka lokaler. Ett lärarcertifikat kommer att erbjudas som belöning förutom att ha bidragit till en förbättrad utbildning för våra studenter. 

Förslag på ämnen:

  • Introduktion till UNIX-kommandon
  • Hur gör man en qPCR
  • Skapa en FISH-provtagning
  • Populationsgenetiska verktyg
  • Många fler ämnen

Kontakta oss

Kontakta gärna ansvarig Fabien Burki (fabien.burki@ebc.uu.se) och ge förslag.

Mer information om forskarutbildning

All information du behöver om forskarutbildning kan du hitta på fakultetens webbsidor, både för nuvarande och framtida studier. 

 Gå till fakultetens webbsida.