Kurser för doktorander

Forskarutbildning

Kontinutiet i utbildningen är en grundläggande del i doktorandstudier och doktorander kan läsa en stor mängd olika kurser efter överenskommelse med sin handledare och studierektor. Antalet poäng som krävs för en licentiat- eller doktorsexamen utgår från studieplaner för varje ämne; kurserna doktoranderna ska läsa bestäms i den indivudella studieplanen. 

PhD Education in your Department

The PhD Biology School brings together students across three Deaprtments. Each Department has its own guidlines and regulations for PhD student education. Find out relevant information for your own Department via the links below:

IOB PhD Education

IEG PhD Education

ICM PhD Education

Courses for PhD students

Courses available to PhD students

Check out the Departmental webpages (links above) for Department-specific training oportunities. In addition, you can find details on courses for PhD students here:

Go to the Faculty courses

Some other opportunities:
Workshops in genomics - Cesky Krumlov
Graduate Research School in Genomic Ecology - Lund University
EMBO courses
Advanced Research Training Courses - Marine Biological Laboratory at Woods Hole
Cold Spring Harbour Laboratory courses

For suggesting topics, get in touch with the PhD School director (mario.vallejo-marin@ebc.uu.se).

Mer information om forskarutbildning

All information du behöver om forskarutbildning kan du hitta på fakultetens webbsidor, både för nuvarande och framtida studier. 

 Gå till fakultetens webbsida.

Senast uppdaterad: 2024-01-26