Finansiering för doktorander

Sök pengar för din forskning, resor med mera.

Flera små stipendier/forskningbidrag går att söka av doktorander vid Uppsala Universitet. Det är ett bra sätt att finansiera olika syften som resor till en konferens eller betala kostnader för ett sekvenseringsprojekt. 

Nedan finns några stipendier för doktorander vid Uppsala Universitet med en kortare beskrivning av omfattning och ungefärlig ansökningsperiod. Besök hemsidorna för mer information. 

Uppsala Universitet har en översiktssida för stipendier. Nationerna har också egna stipendier

Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
Forskningsbidrag (inklusive utrustning) och resebidrag.
Ansökningsperiod: 1:a december - 1:a februari

Lars Hiertas Minne Stiftelse
Breda bidrag (forskning, resor) för summor lägre än 50 000 kr. 
 Ansökningsperiod: 15:e augusti - 1:a oktober

Erik Philip-Sörensens stiftelse
Bidrag för genetisk forskning
Ansökningsperiod: 19:e juli - 19:e september

Westin, Ellen and Tage
Bidrag för forskning som är viktig för utveckling av jordbruk.
Besök sidan ofta för att se när ansökningarna öppnar

Kungliga Vetenskapsakademin
Många olika stipendier och bidrag.
Ansökningar under hela året, besök sidan ofta.

Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund
Olika forsknings- och resebidrag.
Ansökning under hela året, besök sidan ofta