Forskningsinstitutionerna inom biologi

Biologisk forskning vid Uppsala Universitet bedrivs främst inom tre forskningsinstitutioner. Varje institution är organiserad i flera forskningsprogram, det är total 17 stycken program. Studenter och anställda hör till en institution och ett program, som också erbjuder forskarutbildning. 

Institutionen för Cell- och molekylärbiologi (ICM)
Forskningen vid institutionen för cell- och molekylärbiologi är inriktad mot att förstå hur levande organismer fungerar på cellnivå. Detta görs på många olika nivåer med olika metodik. Vi är indelade i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell-och molekylärbiologi: Beräkningsbiologi och bioinformatik, Mikrobiologi, Molekylärbiologi, Molekylär Biofysik, Molekylär Evolution, Molekylär systembiologi och Strukturbiologi. Basen i all forskning är biologi men forskningen överlappar med andra områden som medicin, datavetenskap, matematik, kemi, teknikvetenskap och fysik.

ICM är organiserad i sju forskningsprogram: 

ICM innehåller också flera excellenscenter: Strukturbiologi, Molekylär biofysik, Proteinsyntes och Uppsala RNA-forskningscentret. 

Institutionen för Ekologi och genetik (IEG)

Forskningen vid Institutionen för Ekologi och genetik befinner sig i gränslandet mellan ekologi, evolution och genomik. Forskningen spänner över studier av naturlig och sexuell selektion, lokal adaption, artbildning och molekylär evolution till att studera samhällen, ekosystem och biosfären. På institutionen studeras djur, växter, svampar och mikroorganismer. Frågor om artbildning och evolutionära processer som t ex morfologi, fysiologi och beteenden, samt ecosystem och kolcykler studeras. 

IEG innehåller fyra forskningsprogram:

Institutionen har även en forskningsstation (Erkenlaboratoriet).

Institutioenen för Organismbiologi (IOB)

Institutionen för Organismbiologi fokuserar på teman inom utveckling, funktionalitet och evolution, inklusive tidig evolution av ryggradsdjur, människans evolution, mikrobiell evolution och mångfald, växt- och djurutveckling samt fysiologi, och slutligen hur kemikalier påverkar människor och djurens hälsa. Vi studerar alla dessa processer med bioinformatik och experimentella molekylära och bildbehandlingstekniker. 

IOB innehåller sex forskningsprorgram:

På institutionen finns även SciLifeLabs Ancient DNA-facilitet.

Senast uppdaterad: 2024-01-26