Om oss

Biologiska sektionen är en av sex sektioner vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och rymmer fyra institutioner: Institutionen för ekologi och genetik, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Institutionen för organismbiologi samt Institutionen för biologisk grundutbildning. Sektionen bedriver både forskning och utbildning inom det breda ämnet biologi. Inom sektionen ryms även Botaniska trädgården och Centrum för biologisk mångfald.

Sektionsdekan

Staffan Svärd

Prefekter

Institutionen för biologisk grundutbildning

Henning Blom

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

David van der Spoel

Institutionen för ekologi och genetik

Lars Tranvik

Institutionen för organismbiologi

Johan Ledin

Hitta rätt

EBC och BMC

Biologiska sektionen finns på huvudsakligen Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) och Biomedicinskt centrum (BMC). På EBC finns Institutionen för evolutionär genetik och Institutionen för organismbiologi. Institutionen för cell- och molekylärbiologi finns på BMC. Institutionen för biologisk grundutbildning har kanslier på både EBC och BMC. Botaniska trädgårdens administration finns i Botaniska trädgården, Villavägen 8. Centrum för biologisk mångfald finns SLU:s Campus Ulltuna, Almas allé 8.

Gå till Evolutionsbiologiskt centrums hemsida »

Gå till Biomedicinskt centrums hemsida »