ERC-anslag till forskning om svampar och skelett

2023-11-23

Aaron Vogan och Sophie Sanchez får Europeiska forskningsrådets konsolideringsbidrag. Foto: Privat

Aaron Vogan, forskare vid institutionen för organismbiologi och Sophie Sanchez, universitetslektor vid samma institution tilldelas var sitt ERC Consolidator Grant. Anslagen går till projekt om svampars dna och skelettets utveckling.

Två forskare vid institutionen för organismbiologi vid Uppsala universitet tilldelas ERC Consolidator Grant från Europeiska forskningsrådet (ERC).

Aaron Vogans forskning handlar om att förstå svampars genetik, bland annat genom att kartlägga deras gener och undersöka hur de reagerar på genetiska manipulationer.

I projektet som nu tilldelas totalt två miljoner euro under en femårsperiod kommer han att studera om gener kan överföras mellan olika svampar.

− Gener ärvs från förälder till avkomma, men vi tror också att svampar kan ärva gener från obesläktade svampar. Detta är något som vi vet att bakterier kan, men det har man tidigare inte trott att eukaryoter som svampar kan göra, säger Aaron Vogan forskare vid institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet.

I projektet, Revealing an active mechanism of horizontal gene transfer in fungi, planerar han att utgå från denna hypotes och visa hur gener rör sig mellan obesläktade svampar, samt mellan olika svamparter.

Från fenor till lemmar

Sophie Sanchez projekt, ”LimbEvolution”, handlar om att kartlägga skelettets tidiga anpassning till ett liv på land. Hon kommer bland annat studera fossiler för att undersöka hur det gick till när extremiteterna uppstod ur fenor. Sophie Sanchez ska också försöka datera när skeletten började producera röda blodkroppar. Projektet tilldelas totalt strax under 1,9 miljoner euro under en femårsperiod.

− Det är en fantastisk möjlighet att få fokusera på evolutionen av vårt skelett på mikron- och molekylärnivå. Anslaget kommer göra det möjligt att använda toppmoderna teknik och samarbeta med experter över hela världen, säger Sophie Sanchez, universitetslektor vid institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet.

Fakta ERC Consolidator Grant

Syftet med konsolideringsbidraget är att ge framstående yngre forskare möjligheter att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare. Anslaget delas ut av Europeiska forskningsrådet.