Tobias Andermann och Mattias Jakobsson fick pris från Kungliga Vetenskaps-Societeten

2023-09-01

Kungliga Vetenskaps-Sociteten i Uppsala har delat ut sina priser för 2023. Bland pristagarna finns två personer från IOB.

Tobias Andermann får Benzelius-priset som går till yngre forskare med motiveringen "utmärkta studier av biodiversitet med interdisciplinära metoder". Priset var på 25 000 kronor. Teknat-fakulteten har publicerat en nyhet om priset.

Mattias Jakobsson får Thuréus-priset för att ha ökat förståelsen om människans evolution. Priset var på 100 000 kronor. Uppsala universitet har publicerat en nyhet om priset.