Hur många kungsängsliljor blommar på Uppsala Kungsäng i år?

Tävlingen avgjord!

I år (2023) räknades 3973 blommor vilket är bland de högsta värdena som registrerats. Bäst gissningen var otroligt nära - nämligen 3962. Andelen vita blommor var 3.5%.

99 personer deltog i tävlingen. Vi kommer att kontakta den som gissade bäst och överlämna priset, boken ”Nordens flora”. Grattis!

På hela Kungsängen finns det kanske en miljon kungsängsliljor, och det är nog omöjligt att räkna dem. Men i sex rutor (10 x 10 m) har antalet blommande kungsängsliljor räknats 1938, 1981-88 och 2016-22.

Figuren nedan visar hut det totala antalet blommor i rutorna har varierat starkt mellan åren; som minst var det 1695 blommor (år 1982) och som mest var det 2021, hela 4519 stycken. I år var det i snitt 6.6 blommor per ruta.

Titta gärna på när forskarna berättar mer om räkningen av blommor.

Nedan kan ni se hur ni gissade i år.

Kungsängsliljan (Fritillaria meleagris) växer vild i Mellaneuropa och Kaukasus. Till Kungsängen kom den förmodligen med avfall från botaniska trädgården (nuvarande Linnéträdgården). Linnés vän Sten Carl Bielke såg den först här i början på 1740-talet. Den spred sig snabbt, och Linné noterar 1755 att den fanns ymnigt på ängen.

Varför är antalet blommor viktigt?

Kungsängsliljan är sprids med frön och antalet blommor visar hur framgångsrik växten. Både väder och skötseln av marken är viktigt för växters tillväxt och blomning och vi vill undersöka hur antalet kungsängsliljor har förändrats över tiden allteftersom området skötsel har ändrats och vädret varierat. Resultaten hittills antyder snarare att populationen varierar från år till år beroende på variation i väder mellan åren, och vi ska försöka finna ut vilka väderförhållanden som gynnar blomningen. Kungsängsliljan är flerårig; att trots att antal blommor varierar mellan åren så kan antalet plantor vara mer konstant. Förutom de vanliga lila blommorna så kan blommorna vara vita (och även en skär mellanform).

Notera att man inte får beträda naturreservatet! Vi har tillstånd från länsstyrelsen för att gå in i området för att räkna kungsängsliljor.

Håkan Hytteborn
hakan.hytteborn@ebc.uu.se
Håkan Rydin
hakan.rydin@ebc.uu.se

Kontakt för denna sida:
Gustaf Granath
gustaf.granath@ebc.uu.se
Koordinator Uppsala universitet biologisk mångfald
Evolutionsbiologiskt centrum, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2023-06-09