Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?

Konferensen genomfördes digitalt den 18 november, 2020. Cirka 80 personer deltog med Anders Esselin som moderator. En kort sammanfattning kommer att läggas upp på denna sida.

Ladda ner programmet för dagen.


Presentationerna från dagen kan laddas ner nedan. Materialet får inte användas utan tillstånd från föreläsaren.

1. Jacob Höglund (UU), Genetisk bevarandebiologi.
2. Naturvårdsverket, Övervakning genetisk mångfald.
3. Diana Posledovich (SU), Rapport övervakning genetisk mångfald 
4. Robert Ekblom (UU), Övervakning av järv
5. Skogsstyrelsen, Sanna Black, Skogsträdens genetiska mångfald
6. Martin Lascoux (UU), Genetisk diversitet i gran
7. Jordbruksverket, Jens Weibull, Odlad mångfald*
8. Nina Sletvold (UU), Bevarandegenetik utan genetisk data
9. Anna Rosling, Silke Langheder (UU), Mikrober
10. HAV, Maria Jansson, Övervakning

Målgrupp och idé: Personal inom organisationer och myndigheter som jobbar med naturvård, biologisk mångfald och miljöövervakning, samt forskare inom dessa och angränsande områden. Forskare och myndigheter av sina bilder av kunskapsläget och nuvarande verksamhet och diskuterar vägar framåt för framtida övervakning av genetisk diversitet. Naturvårdsverket presenterade den färska rapporten “Mapping and monitoring genetic diversity in Sweden – suggestion for program to start 2020”. Dagen avslutades med diskussioner i mindre grupper.

Arrangörer: Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC), Uppsala universitet och Centrum för biologisk mångfald (CBM), Sveriges lantbruksuniversitet. Dagen stöddes av ‘Uppsala University Biodiversity Initiative‘

Senast uppdaterad: 2021-02-15