Biologiska sektionen startar Youtube kanal

För att uppmärksamma Biologiska sektionens yngre forskare har vi filmat 3 minuter långa forskningspresentationer. Dessa presentationer gavs ursprungligen live på "Biologidagen". Håll ögonen öppna för fler videoklipp från biologiska sektionen vid Uppsala Universitet!

Torsten Günther, Forskare vid Institutionen för organismbiologi, Evolution och utvecklingsbiologi

Alexander Suh, forskarassistent vid Institutionen för ekologi och genetik, Evolutionsbiologi

Laura Gunn, forskare vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär biofysik

David Blaha-Nelson, doktorand vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Alina Mostovaya, nyligen disputerad i sötvattensekologi (Limnologi)

Sethu Gunja, doktorand vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Daniel Tamarit, posdoc vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Elin Einarsson, doktorand vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Dmytro Kryvokhyzha, doktorand vid institutionen för ekologi och genetik.

Hanna Johannesson, professor och dekan för biologiska sektionen, kommenterar ”Biologidagen var ett utmärkt tillfälle att belysa bredden på vår forskning. Att lägga ut några av dessa presentationer på nätet tycker jag är en bra samverkansinsats, men även kollegor runt om i världen kan få ta del av presentationerna."

Prefekten för Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi, David van der Spoel, som organiserade filminspelningarna, fyller i: ” Det var verkligen trevligt att se hur professionella dessa unga forskare var när de filmades från nära håll. Men även mycket lärorikt för dem. samt en bra mediaträning, som mycket väl kan hjälpa dem i deras karriär".

I detta nu har en handfull filmer släppts och ytterligare några släpps inom kort. ”Med all fantastisk forskning som görs inom biologi kommer det att vara lätt att få fram nya videoklipp regelbundet” tillägger Hanna Johannesson.