Forskning

Biologiska sektionen bedriver forskning under de tre ämnesinstitutionerna nedan. Forskningen på biologiska sektionen rymmer projekt från stort till smått, allt från djur och ekosystem till molekylära processer.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Institutionen för cell- och molekylärbiologi är en internationell, multidisciplinär och framstående institution inom forskningsområdet biomolekylers struktur och funktion. Institutionen undervisar på ett stort antal kurser inom kandidat-, ingenjörs och masterprogrammen med fokus på cell- och molekylärbiologi samt molekylär bioteknik.

Forskningsintressen inom allt från cellbiologi ner till biofysik av enstaka molekyler är uppdelade på sju specialprogram: Beräkningsbiologi och bioinformatik, Mikrobiologi, Molekylärbiologi, Molekylär biofysik, Molekylär evolution, Molekylär systembiologi samt Strukturbiologi. Flera laboratorier vid institutionen är också kompetenscentrum: Strukturbiologi, Molekylär biofysik, Proteinsyntes och Uppsala RNA Research Center.

ICM:s hemsida

Institutionen för ekologi och genetik

Evolutionär ekologi och genetik bygger upp kärnan av institutionens forskningsverksamhet och studeras i djur, växter, svampar och mikroorganismer. I detta inkluderas ett antal högprofilerade projekt som handlar om naturligt och sexuellt urval, lokal anpassning, artbildning och molekylär evolution. Institutionen för ekologi och genetik (IEG) rymmer också ett starkt forskningsinitiativ om processer som påverkar mikrobiell mångfald och ekosystemfunktion.

Olika grundläggande och tillämpade aspekter av bevarandebiologi, med effekter på global klimatförändring, är också delar av verksamheten. Tillvägagångssätten rymmer allt från fältexperiment till storskaliga genomanalyser, i det sistnämnda genom mestadels next-generation sequencing (NGS).

IEG:s hemsida

Institutionen för organismbiologi

Forskningen vid Institutionen för organismbiologi är inriktad mot utvecklingsbiologi, systematik, evolution och fysiologi hos levande organismer. Här finns forskargrupper som studerar tidig vertebratevolution, växters utveckling, och immunförsvar hos evertebrater. De djupaste grenarna hos livets träd utforskas med hjälp av bioinformatik och experimentella studier.

Med molekylära metoder och genomanalyser studeras hur livet har uppstått, och hur evolutionära processer på molekylär nivå har format livet för bl.a. mikroorganismer. Forskning bedrivs också om hur miljögifter påverkar cellernas funktioner och om gifternas långtidseffekter på människor och djur. Vid institutionen finns också plattformar för arbeten med modelldjuren zebrafisk, och Drosophila.

IOB:s hemsida